Waar ben je liever?

Ben u ook liever hier dan thuis? De zin ‘Liever hier dan thuis’ heeft een diepe betekenis. Aan de ene kant heb je hier prima naar je zin waar je bent, maar aan de andere kant wil je niet naar huis. Er zit een emotionele ondertoon in. De zin in typerend voor de jongeren die de provincie Zeeland verlaten. Hun thuis staat nog steeds in Zeeland, maar toch willen ze niet terug. Waar komen deze gevoelens en emoties vandaan? Daar richt Stichting Liever Ier As Tuus zich op.

Door middel van onderzoek, lezingen en advies proberen we onze kennis uit te breiden over dit onderwerp. En onze belangrijke taak is praten. We praten veel met de jongeren in Zeeland.

Leovegas

Het spelen bij Leovegas als teken dat men zich niet thuis voelt

Het internet is al jaren in opkomst. Alles gaat steeds meer digitaal. Jongeren zijn een held in het totaal opgaan in internet. Ze praten via internet, maken foto’s en verspreiden deze, vinden informatie via internet, kijken er tv, doen er hun inkopen en boodschappen, enzovoort. Meer dan elke generatie is de jongere generatie een digitale bevolkingsgroep. In een provinciale regio als Zeeland keren steeds meer jongeren zich tot het internet. Via het internet gaat de wereld voor hen open. Uit ons onderzoek is gebleken dat met name Leovegas hier een graadmeter voor is.

 

Het onderzoek naar Leovegas

Voor een opdrachtgever hebben we onderzocht hoe deze digitale wereld waarin de jongeren leven er precies uitziet.

De aanleiding van dit onderzoek was als volgt. We hadden een sterk vermoeden dat een groot deel van de plattelands jongeren die meer tot internet went dan stadsjongeren. Dit komt doordat beide groepen dezelfde behoeften hebben (grofweg), maar de plattelandsjongeren deze behoeften niet in hun eigen omgeving kunnen vervullen. Daarom richten ze zich tot het internet, waar de wereld aan hun voeten ligt.

Een belangrijke behoefte is vermaak. Uit een eerder onderzoek is gebleven dat op het niveau van Nederland een groot aantal jongeren regelmatig bij online casino’s speelt. Dit is in eerste instantie voor vermaak, maar kan zich na een tijdje ontwikkelen tot een (lichte) verslaving. Deze verslaving wordt gevoed door de spanning en de adrenaline die de jongeren voelen bij het spelen bij online casino’s.

In Zeeland hebben we deze feiten getest. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de Zeeuwse jongeren ook veel spelen bij online casino’s en dat er één online casino bovenuit sprong: Leovegas. Dit vonden we erg opvallend. Daarom hebben we Leovegas verder onderzocht.

Leovegas Het blijkt dat het spelen bij Leovegas en bij een online casino niet alleen als vermaak geldt. Het is een reactie op verveling. De jongeren vervelen zich en hopen bij Leovegas vermaak te vinden. Deze verveling komt door een gebrek aan stimulans in hun woonomgeving. Daar waar de stad vol zit met stimulansen, is dit voor het platteland vaak niet het geval. Bij Leovegas proberen de jongeren deze stimulans wel te krijgen.

 

Waarom spelen bij Leovegas?

Hoe komen al deze jongeren bij Leovegas terecht? Deze vraag was onderdeel van het onderzoek. Het blijkt dat de jongeren via vrienden van Leovegas hebben gehoord. Een vriend of vriendin vertelde hen hier dus over. Dit is niet heel gek. Leovegas is namelijk een van de meest populaire online casino’s van Nederland. Dit wordt onderstreept door onlinecasinoinformatie.com. Het is daarom niet raar dat dit online casino ook in Zeeland erg populair is.

Een aanleiding tot meer

Het veelvuldig spelen bij een online casino om verveling te voorkomen, is een stap die lijdt tot meer. Het is een teken dat men de verveling in het dorp waar men woont ten volle erkend, maar geen goede oplossing of vulling kan geven. Wat volgt is een soort noodkreet uit frustratie. Vervolgens pakken de jongeren hun spullen en trekken ze naar de stad op zoek naar meer stimulansen en het ontvluchten van de nietszeggende activiteiten en verveling.

 

Zeeland

Komen studerende jongeren nog terug naar Zeeland?

Leovegas

Het komt vaak voor. Jongeren hebben de middelbare school afgerond en gaan vervolgens studeren. Zeeland kent geen universiteit of hogescholen, maar alleen beroepsonderwijsinstellingen. De jongeren die aan een hogeschool of universiteit willen gaan studeren, zijn vanwege de reistijd vaak genoodzaakt om op kamers te gaan wonen in de stad waar ze zullen gaan studeren. En wat dan?

Er zijn jongeren die nog een tijdje heen en weer blijven reizen. Met name de verbindingen met Rotterdam zijn nog redelijk ok, evenals met Breda. Na enkele maanden dagelijks met de bus naar Rotterdam te zijn gegaan, geven deze jongeren het ook vaak op. Waarom eigenlijk?

Het is de stad die lonkt. Ze houden van hun woonplek en geboorteplek. Dit blijft vaak hun thuis. Toch kunnen ze niet wachten om deze plek te verlaten en het interessante van de stad te gaan opzoeken. Het dorp waar ze heel hun leven (of een gedeelte ervan) hebben gewoond, biedt namelijk te weinig voor jongeren. Ze vertrekken.

In de grote stad gaan ze studeren. Dat betekent dat ze hier sowieso zo’n 3 tot 4 jaar zullen gaan wonen. Deze tijd blijkt vaak genoeg voor de jongeren om niet meer terug te willen gaan naar het dorp waar ze vandaan komen. Wat is er zo veranderd?

 

Het dorp is achterhaald

De belangrijkste reden is de functie die een dorp en het platteland nog heeft. Vroeger speelde heel het leven van de inwoners af in het dorp. Men werd er geboren, ging er naar school, trouwde er, kreeg er een gezin en ging er dood. Tegenwoordig is dit niet meer het geval. Men gaat vaak niet eens naar school in het dorp waar men woont en het grootste deel van het (sociale) leven vindt op het internet plaats. Eigenlijk weerspiegelt dit het feit dat een dorp niet meer werkt. De Nederlanders zijn in deze tijd niet meer op zoek naar de kwaliteiten van een dorp, maar willen juist de spanning, aantrekkelijkheid en de keuze van de stad.

Het punt is dat de jongeren zich dit vaak nog niet meteen realiseren. Wanneer ze echter gaan studeren, beseffen ze dat ze eigenlijk op zoek waren naar de stad als woonomgeving. Ondanks dat ze de rust, familie en vrienden van het dorp kunnen missen, missen ze niet het dorpse leven. De stad heeft hen in zijn greep gekregen. Totdat deze mensen een gezin krijgen, zullen ze de stad waarschijnlijk niet verlaten.

 

De toekomst van het dorp

Leovegas Als deze trend zich voortzet, wat is dan over enkele decennia nog de functie van het dorp? Veel kinderen van de dorpelingen die het dorp hebben verlaten, worden niet in het dorp geboren. Zij hebben dus niet dezelfde binding met het dorp. Hierdoor bloedt het dorp binnen enkele generaties min of meer dood.

Daar komt bij dat er weinig werk is in het dorp en beperkte woonruimte. De jongeren in het dorp weten heel goed wat het leven te bieden heeft, dankzij internet. Hierdoor weten ze ook wat ze in het dorp missen. Ze kunnen dit niet oplossen. Het dorp verandert niet in de stad. Daardoor groeit de onvrede met het dorp. Is het dorp ten dode opgeschreven?

 

Ons dorp

Anonimiteit in het dorp?

Leovegas Men zegt vaak dat anonimiteit een belangrijk kenmerk van de stad is. Daarentegen heerst er in een dorp juist sociale controle. Sociale controle is in deze zin het tegenovergestelde van anonimiteit. Maar klopt dit wel? Wij hebben dit onderzocht. Ons doel was om te achterhalen in hoeverre er ook anonimiteit heerst in een dorp.

Door te zeggen dat anonimiteit onmogelijk is in een dorp, kan dit natuurlijk een conclusie zijn van het feit dat de persoon in kwestie de anonieme dorpsgenoten niet kent. Dit is zeker niet ondenkbaar. Het is in meerdere onderzoeken naar voren gekomen dat bepaalde respondenten geen of weinig vrienden hadden in het dorp. Ze waren alleen. Ze gaan naar school (vaak in een ander dorp) en brengen de meeste tijd thuis door.

Eenlingen in een dorp

Juist in deze tijd is het heel goed mogelijk om in een dorp buiten de sociale omgeving te vallen. Je kunt je namelijk heel goed tot het internet richten voor vermaak en contacten. Dat is precies wat veel jongeren doen die weinig tot geen sociale contacten in het dorp hebben. Deze jongeren brengen veel tijd op de computer door. Dorpsgenoten kennen deze personen vaak erg slecht. Ze herkennen het gezicht, maar kennen geen naam of kennen de eenzame persoon niet of nauwelijks op een persoonlijke manier.

We hebben regelmatig gehoord dat dit soort anonieme dorpelingen bestaan. Deze dorpsgenoten begeven zich onder de radar. Daardoor hebben andere dorpelingen ook niet echt interesse in zich. Deze personen lijken niet in staat om zich aan te sluiten bij het beperkte sociale leven in het dorp. Je hebt deze eenlingen ook veelvuldig in de stad. Toch laten de eenlingen zien dat je ook anoniem in een dorp kunt wonen.

Het gaat nog gemakkelijke af wanneer je afgelegen wordt in een woning die omgeven is door begroeiing. Dan kunnen zelfs buren weinig tot niets doorhebben. Het bestaat en kan echt. Anonimiteit in een dorp bestaat en komt vaker voor dan je denkt.

 

Is eenzaamheid in een dorp erg?

Leovegas Wat moeten we hiervan vinden? Is het erg? Wat we hier zien is geen gekozen eenzaamheid. De beperkte mogelijkheden voor sociale contacten in het dorp maken dat deze mensen geen aansluiting kunnen vinden. Er heerst eigenlijk een onvrijwillig sociaal isolement. Het zijn mensen met beperkte sociale kwaliteiten. Doordat ze in een dorp wonen en zich sterk tot het internet richten, hebben ze nooit geleerd om hun sociale kwaliteiten te verbeteren.

Wat we zien, is dus eigenlijk vrij triest. Dorpen waren vroeger open gemeenschappen waar iedereen in werd opgenomen, gewild of ongewild. Iedereen had toch sociale contacten. Tegenwoordig is het heel makkelijk om buiten de boot te vallen, ook in dorpen. Maar in dorpen heb je niet de mogelijkheid om op andere manieren sociaal te zijn, terwijl de stad dit wel ziet.

Wat opvalt, is dat deze eenlingen onvrijwillig naar het dorp zijn verhuisd en er niet zijn geboren. Ze zijn met hun ouders meegegaan. Door beperkte sociale kwaliteiten hebben ze de aansluiting nooit gevonden. Bij kinderen die in het dorp zijn geboren, gaat de sociale aansluiting bijna vanzelf. Het is een onvrijwillige sociale isolatie die een effect heeft op hun sociale ontwikkeling.