Waar ben je liever?

Ben u ook liever hier dan thuis? De zin ‘Liever hier dan thuis’ heeft een diepe betekenis. Aan de ene kant heb je hier prima naar je zin waar je bent, maar aan de andere kant wil je niet naar huis. Er zit een emotionele ondertoon in. De zin in typerend voor de jongeren die de provincie Zeeland verlaten. Hun thuis staat nog steeds in Zeeland, maar toch willen ze niet terug. Waar komen deze gevoelens en emoties vandaan? Daar richt Stichting Liever Ier As Tuus zich op.

Door middel van onderzoek, lezingen en advies proberen we onze kennis uit te breiden over dit onderwerp. En onze belangrijke taak is praten. We praten veel met de jongeren in Zeeland.

Leovegas

Het spelen bij Leovegas als teken dat men zich niet thuis voelt

Het internet is al jaren in opkomst. Alles gaat steeds meer digitaal. Jongeren zijn een held in het totaal opgaan in internet. Ze praten via internet, maken foto’s en verspreiden deze, vinden informatie via internet, kijken er tv, doen er hun inkopen en boodschappen, enzovoort. Meer dan elke generatie is de jongere generatie een digitale bevolkingsgroep. In een provinciale regio als Zeeland keren steeds meer jongeren zich tot het internet. Via het internet gaat de wereld voor hen open. Uit ons onderzoek is gebleken dat met name Leovegas hier een graadmeter voor is.

 

Het onderzoek naar Leovegas

Voor een opdrachtgever hebben we onderzocht hoe deze digitale wereld waarin de jongeren leven er precies uitziet.

De aanleiding van dit onderzoek was als volgt. We hadden een sterk vermoeden dat een groot deel van de plattelands jongeren die meer tot internet went dan stadsjongeren. Dit komt doordat beide groepen dezelfde behoeften hebben (grofweg), maar de plattelandsjongeren deze behoeften niet in hun eigen omgeving kunnen vervullen. Daarom richten ze zich tot het internet, waar de wereld aan hun voeten ligt.

Een belangrijke behoefte is vermaak. Uit een eerder onderzoek is gebleven dat op het niveau van Nederland een groot aantal jongeren regelmatig bij online casino’s speelt. Dit is in eerste instantie voor vermaak, maar kan zich na een tijdje ontwikkelen tot een (lichte) verslaving. Deze verslaving wordt gevoed door de spanning en de adrenaline die de jongeren voelen bij het spelen bij online casino’s.

In Zeeland hebben we deze feiten getest. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de Zeeuwse jongeren ook veel spelen bij online casino’s en dat er één online casino bovenuit sprong: Leovegas. Dit vonden we erg opvallend. Daarom hebben we Leovegas verder onderzocht.

Leovegas Het blijkt dat het spelen bij Leovegas en bij een online casino niet alleen als vermaak geldt. Het is een reactie op verveling. De jongeren vervelen zich en hopen bij Leovegas vermaak te vinden. Deze verveling komt door een gebrek aan stimulans in hun woonomgeving. Daar waar de stad vol zit met stimulansen, is dit voor het platteland vaak niet het geval. Bij Leovegas proberen de jongeren deze stimulans wel te krijgen.

 

Waarom spelen bij Leovegas?

Hoe komen al deze jongeren bij Leovegas terecht? Deze vraag was onderdeel van het onderzoek. Het blijkt dat de jongeren via vrienden van Leovegas hebben gehoord. Een vriend of vriendin vertelde hen hier dus over. Dit is niet heel gek. Leovegas is namelijk een van de meest populaire online casino’s van Nederland. Dit wordt onderstreept door onlinecasinoinformatie.com. Het is daarom niet raar dat dit online casino ook in Zeeland erg populair is.

Een aanleiding tot meer

Het veelvuldig spelen bij een online casino om verveling te voorkomen, is een stap die lijdt tot meer. Het is een teken dat men de verveling in het dorp waar men woont ten volle erkend, maar geen goede oplossing of vulling kan geven. Wat volgt is een soort noodkreet uit frustratie. Vervolgens pakken de jongeren hun spullen en trekken ze naar de stad op zoek naar meer stimulansen en het ontvluchten van de nietszeggende activiteiten en verveling.